Istoric Asigurari


Istoria asigurărilor în lume

 

1750 i.e.n. — Codul lui Hammurabi. Apariţia primelor forme de asigurări a avut loc în stransă legatură cu dezvoltarea puterilor maritime. Babilonienii au fost primii care au legiferat şi reglementat statutul asigurărilor în celebrul Cod al lui Hammurabi. Astfel, negustorii care călătoreau pe apă aveau posibilitatea să primească un împrumut pentru a-şi finanţa transporturile. Pentru a-şi asigura transportul, ei puteau plăti o sumă adiţională creditorilor, care îi asigura că, în situaţia în care transportul de marfă ar fi fost furat, negustorii nu mai erau nevoiţi să ramburseze împrumutul creditorului. Se poate afirma deci că prima asigurare legiferată a fost cea împotriva furtului. 700 î.e.n. — Primele fonduri de asigurări. Tot în strânsă legatură cu comerţul maritim au fost dezvoltate asigurările în Rhodos — negustorii a căror marfă făcea parte dintr-un transport comun plăteau o sumă de bani, care era colectată într-un fond comun, iar aceasta era folosită în cazul în care marfa unuia dintre ei era deteriorată pe durata voiajului. 600 î.e.n. - Primele asigurări de viaţăÎnsă asigurările din Antichitate nu s-au oprit doar la cele împotriva furturilor navale, ci s-au extins în zona asigurărilor de viaţă şi medicale, într-o formă foarte apropiată faţă de cum înţelegem în ziua de azi acest tip de asigurări. Primele forme de asigurări medicale şi de viaţă au apărut tot în bazinul mediteranean, în jurul anului 600 î. Hr. Membrii unor comunităţi din Grecia Antică şi din Roma au iniţiat fonduri comune, car erau folosite în momentul în care unul dintre membri deceda, cu scopul de a-i susţine familia. Sec. XIV - Primele poliţe individuale de asigurări. Poliţele individuale de asigurări, în forma actuală, au apărut pentru prima dată în secolul al XIV-lea în Genoa, sub forma unor contracte de asigurare, care cuprindeau riscuri variate în cazul transporturilor maritime. Renaşterea a reprezentat un moment de dezvoltare a asigurărilor, atât din punct de vedere al complexităţii lor, cât şi din punct de vedere al diversificării sistemelor de asigurări şi a tipurilor de poliţe. Cele mai importante erau cele  maritime, încurajate de intensificarea comenţului maritim şi asigurările de viaţă, care erau populare în rândul persoanelor de rang înalt. 1666 - Nevoia de siguranţă, acasă.Asigurările de locuinţe, sau cel putin nevoia acestora, s-a făcut resimţită odată cu marele incendiu al Londrei din 1666 care a distrus peste 13.000 de locuinţe. După acest eveniment nefericit, economistul englez Nicholas Barbon, a deschis primul birou de asigurări împotriva incediilor, find astăzi recunoscut la nivel global drept fondatorul asigurărilor împotriva incendiilor.Sec XVIII — Prima lege a asigurărilor.Practica asigurărilor a fost legiferată şi promovată de însuşi Benjamin Franklin, renumitul diplomat american, ale cărui decizii, invenţii şi descoperiri ştiinţifice au influenţat istoria omenirii. Franklin a înfiinţat un birou de asigurări în Philadelphia, susţinând în primul rând asigurările împotriva incendiilor.

 Puţină  istorie a asigurărilor din România.


 • Asigurările apar înainte de 1871
 • 1871, prin Înaltul Decret Domnesc, prima societate românească de asigurări DACIA; c.s. 3 mil.lei
 • În anii ’30, activitatea în asigurări a cunoscut cea mai mare dezvoltare
 • În timpul celui de-al doilea război mondial, activitatea de asigurări a intrat în declin
 • În 1945, doar 13 societăţi româneşti şi 5 reprezentanţe
 • În 1948, naţionalizarea – societăţile de asigurare au trecut în proprietatea statului
 • 1949, RAAR se transformă în societăţile comerciale de stat
 • 1952, ADMINISTRAREA ASIGURĂRILOR DE STAT – ADAS, cu capital integral românesc
 • Prin HG nr. 1279/1990 – eliminarea monopolului de stat    prin desfiinţarea monopolului de stat  ADAS  şi înfiinţarea societăţilor comerciale ASIROM, ASTRA, CAROM
 • 1990 – prima societate de asigurări cu capital integral privat din România, UNITA
 • 1992 – AGRAS, ARDAF, RAI; 1993 – ANGLO-ROMÂNĂ, GENERALA(ulterior, GENERALI); 1994 – ASITRANS, ASIGURĂRI ION ŢIRIAC – ASIT(DIN 2000, ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI ), ARINCO(ulterior, INTERAMERICAN), SAR  TRANSILVANIA(actual, BT ASIGURĂRI); 1996 – ASIBAN, ATLASIB(actual, CARPATICA); 1997 – NATIONALE NEDERLANDEN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ(actual, ING Asigurări de viaţă), GARANTA; 1998 – OMNIASIG ASIGURĂRI DE VIAŢĂ; 1999 – COMMERCIAL UNION ASIGURĂRI DE VIAŢĂ(actual, AVIVA Asigurări de Viaţă) etc.
 • 1995 – Apare Legea 136 a contractului  de asigurare.  Prin aceasta lege a disparut  “asigurarea pe dauna” in cazul asigurării RCA.
 • 2000 – un an de cotitură – Legea 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurăril
  • nouă bază de lucru pentru companiile de asigurări
  • bază legală pentru activitatea brokerilor de asigurări
 • 2001 numirea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
 • Legislaţia – în proces continuu de adaptare la cerinţele europene
 • Companiile de asigurări
  • Competiţie susţinută pentru cota de piaţă
  • Extindere teritorială rapidă
  • Diversitatea portofoliului
 • Brokerii de asigurare
  • Activitatea din ce în ce mai bine reglementată şi supravegheată
  • De la intermediere la consultanţă de risk management
  • Categoria profesională în expansiune, cu o preyenţă din ce în ce mai substanţială pe piaţă
 • Aderarea la Uniunea Europeană – noi provocăriEvoluţia pieţei asigurărilor după 1990


Evoluţia indicatorilor în perioada 1999-2006:

 • Evoluţie pozitivă a indicatorilor(creştere)
 • În 2006, primele brute încasate reprezintă 1.56% din PIB; densitatea asigurărilor 91,27 USD/locuitor
 • Prezente în piaţa asigurărilor mari companii internaţionale: AIG, ALLIANZ, AVIVA, GENERALI, ING, INTERAMERICAN, ETNIKI, TBI HOLDING, VIENA INSURANCE GROUP, ALPHA, ETC.Piaţa asigurărilor în prezent

Primul semestru al anului 2007:

 • valoarea subscrierilor realizate la nivelul pieţei s-a apropiat de 1076.40 mil. EUR, în creştere nominală în moneda europeană cu peste 33,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.
 • asigurările generale = 80.76% din piaţă adică prime brute subscrise în valoare de 869.34 mil. EUR, în creştere cu peste 37.83% în EURO.
 • valoarea intermedierilor a atins 195 mil. EURÎn lume…


 • În 2006, volumul total al primelor a fost de 4,8 trilioane USD, cu 2.5% mai mare decât în 2005  (volumul primelor de asigurări generale a fost 2.6 trilioane USD în 2006, reprezentând 54% din total)
 • Volumul primelor aferente asigurărilor generale a crescut cu 0.6%(2006 faţă de 2005)
 • Ponderea asigurărilor de viaţă a fost de 46% din total prime
Va este de folos informatia de pe aceasta pagina?