Intermediari in asigurari

-Organizatii  -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare-
-D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-


VI  Intermediarii în asigurări şi brokeraj în asigurări


De multe ori, asigurarea nu se încheie în mod direct între părţile contractante, ci prin intermediere. În asigurări există două categorii de intermediari:

  • agentul de asigurare
  • brokeri de asigurare (persoană juridică)
  • brokerul în asigurare şi asistenţi în brokeraj (persoană fizică  angajat al persoanei juridice)
Intermediari in asigurari - persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare broker de asigurare, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfasoara activitate de intermediere in asigurari in schimbul unui/unei comision/remuneratii, autorizat sau inregistrat in conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise in aplicarea acesteia, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in asigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa cazPrezentarea comparativă a agenţilor de asigurare şi a brokerilor de asigurare:Agenţi de asigurare

Brokeri de asigurare

Reprezintă interesele asigurătorului

Reprezinta interesele  asiguratului

Vând poliţele de asigurare ale unuia sau mai multor asigurători

Cumpără asigurări/reasigurări pentru clientul său, numit principal

Persoanele fizice care lucreaza full-time sau part-time pentru asigurătorul pe care îl reprezintă pe baza unui contract

Persoane juridice independente, specializate în intermediere în asigurări

Nu sunt profesionişti în asigurări

Sunt experti în asigurări

Ca regula, nu pot fi daţi în judecată pentru neglijenţa în exercitarea profesiei

Pot fi daţi în judecată pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a sarcinilor lor

Renumerat de către asigurător prin salariu, commision sau o combinare a acestora

Renumerat de catre asigurător prin commision, denumit brokeraj

Uneori are atribuţii limitate(numai completarea cererii de asigurare), fără dreptul de a emite poliţa de asigurare

Atribuţii privind găsirea protecţiei optime pentru client, încheierea contractului de asigurare, uneori şi administrarea daunei
ACTIVITATEA DE BROKERAJ ÎN ASIGURĂRI

Brokerul de asigurări lucrează din împuternicirea şi în interesul unui potenţial asigurat având menirea de a alege asigurătorul cu securitate maximă pentru clientul său.

Brokerul de asigurare face pentru clientul său ceea ce clientul însuşi nu ştie, nu doreşte sau nu ar trebui să facă de drept


Pe baza profilului specific de risc şi a  priorităţilor stabilite de comun acord cu clientul său, brokerul determină cerinţele de asigurare, iniţiază cerera de oferte alternative la mai mulţi asigurători potenţiali, negociază cu aceştia, analizează şi clasifică ofertele primite şi recomandă o soluţie pe baza celor mai bune condiţii de servicii, securitate şi preţ. Pentru contractele de asigurare încheiate, brokerul acordă asistenţă clientului său în rezolvarea daunelor şi pentru încasarea despăgubirilor.


Domeniul asigurărilor presupune existenţa a cel puţin doi parteneri, asiguratul şi asigurătorul, ale căror interese şi comportamente de cele mai multe ori nu coincid.


În timp ce fiecare asigurat are propria sa personalitate şi riscurile sale specifice, asigurătorul răspunde cu propriu său sistem de poliţe de asigurare, în general produse standardizate.


În această relaţie trebuie să se interpună o entitate care să “armonizeze” diferenţele de interese şi putere de negociere dintre cei doi participanţi, cu scopul final de a adapta contractele de asigurare necesităţilor specifice ale asiguratului. Prin excelenţă acest rol este preluat de brokerul de asigurări, reprezentant în exclusivitate al intereselor asiguratului şi care are capacitate de negociere net mai mare decât a oricărui client care se adresează direct pieţei de asigurări.

Va este de folos informatia de pe aceasta pagina?