Persoane

-Organizatii  -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare-
-D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate-   -H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-

ELEMENTELE PRINCIPALE ALE CONTRACTULUI DE ASIGURARE


  1. Asigurari de persoane


Nr.  crt.

Forma de asigurare

Elementele principale ale contractului de asigurare

Obiectul asigurat

Riscuri asigurate

Suma asigurata ( SA)

Prima de asigurare (PA)

Perioada de valabilitate

Teritorialitate

1

Accidente persoane individuale

Orice persoana fizica, cu domiciliul sau resedinta in Romania

riscurile de deces şi invaliditate permanentă, ca urmare a unui accident suferit deAsigurat

SA declarata de asigurat si agreata de asigurator, fiind stabilite valori diferentiate pentru riscurile de deces si invaliditate permanenta  sau o valoare unica pentru ambele riscuri.

PA se stabileste in functie de activitatea de baza si din timpul liber, varsta, starea de sanatate a asiguratului

pe o perioada de 1 an, la cererea Asiguratului /Contractantului, contractul se poate incheia si pe perioade mai mici de un an, dar minimum 3  luni

valabilă în România şi în străinătate, potrivit precizărilor din poliţă

2

Accidente persoane colective nominale

Grup de persoane cu domiciliul sau resedinta in Romania,  persoanele sunt specificate in contract

PA se stabileste in functie de profesiile/ ocupatiile asiguratilor.

pe o perioada de 1 an, la cererea Asiguratului /Contractantului, contractul se poate incheia si pe perioade mai mici de un an, dar minimum 3  luni, doar pe timpul programului de lucru sau pe intreaga zi.

3

Accidente persoane colective nenominale

PA se stabileste in functie de numarul mediu de asigurati.

4

Sănătate

orice persoana fizica, cu domiciliul sau resedinta in Romania

cheltuielile medicale şi/sau de repatriere, necesare a fi efectuate de Asigurat, ca urmare a îmbolnăvirii în timpul călătoriei în străinătate sau a unui accident survenit în această perioadă

SA=Limita maxima pana la care Asiguratorul raspunde in cazul producerii evenimentului  asigurat, in timpul perioadei asigurate.

PA se stabiletse in functie de tara de destinatie si de perioada de asigurare.

Răspunderea Asigurătorului începe la data menţionată în poliţă ca fiind data începerii perioadei de valabilitate a asigurării, dar nu înainte de trecerea frontierei pentru efectuarea călătoriei în străinătate si inceteaza la data expirării perioadei de valabilitate înscrisă pe poliţa de asigurare sau din momentul în care Asiguratul trece graniţa în România

valabilă în ţara/ţările străine menţionate în poliţă precum şi, unde este cazul, în ţările de tranzit.

5

Accidente persoane din autovehicuele rutiere inclusiv conducător auto

Persoanele din autovehiculul menţionat în poliţa de asigurare (atât conducătorul auto cât şi persoanele transportate)

Deces sau invaliditate permanentă survenite ca urmare a unor evenimente exterioare persoanelor aflate în autovehiculul menţionat în poliţă, intervenite subit şi fără voinţa acestora, produse ca urmare a circulaţiei autovehiculului sau din cauza accidentelor întâmplate acestuia

Suma asigurata se stabileste pe fiecare persoana din autovehicul si pt. fiecare risc in parte.

Prima de asigurare se stabileste in functie de numarul de locuri a autovehiculului.

Asigurarea se incheie pentru aceeasi perioada pentru care este asigurat autovehiculul, mentionat expres in polita de asigurare. La cerere, in baza unui supliment de asigurare, asigurarea se poate incheia si pe perioade mai mici (minim 1 luna) decat perioada pentru care este asigurat autovehiculul.

Asigurarea este valabila pe acelasi teritoriu pe care este valabila polita de asigurare a autovehiculului, mentionat expres in aceasta


Va este de folos informatia de pe aceasta pagina?