F) Forme de asigurare

-Organizatii  -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare-
-D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-CLASIFICARE CONFORM NORMEI EMISĂ DE

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA

 1. 1. AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ (asupra vieţii omului n.n.)
  1. Asigurări  asupra vieţii :
  2. Asigurări de viaţă :A
    1. Asigurare de supraveţuire
    2. Asigurare de deces
    3. Asigurare mixtă de viaţă
   1. Anuităţi (asigurări de tip rentă)
   2. Asigurări de viaţă suplimentare, care cuprind : asigurări de vătămări corporale din accidente, asigurări de        incapacitate de muncă cauzată de un accident, asigurări de deces rezultat dintr-un accident
   3. Asigurări de căsătorie şi de naştere
   4. Asigurări de viaţă legate de investiţii, pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată asiguratului.
   5. Asigurări permanente de sănătate, administrate la fel ca asigurările de viaţă.
   6. Asigurări de capitalizare, care cuprind: asigurări de viaţă cu primă unică, asigurări de viaţă cu primă eşalonată


2.ASIGURĂRI GENERALE

2.1.Asigurări de persoane (Asigurări de accidente şi boală, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale, pentru care se pot acorda atât despăgubiri financiare, în natură sau mixte (financiare şi în natură) , cât şi despăgubiri pentru vătămări corporale suferite de persoane în timpul transportului)

 1. ACCIDENTE PERSOANE INDIVIDUALE
 2. ACCIDENTE PERSOANE COLECTIVE NOMINALE
 3. ACCIDENTE PERSOANE COLECTIVE NENOMINALE
 4. SĂNĂTATE
 5. ACCIDENTE PERSOANE DIN AUTOVEHICUELE RUTIERE INCLUSIV CONDUCĂTOR AUTO


2.2.CASCO (avarii, furt, calamităţi, etc)

 1. Mijloace de transport terestre (cu sau fără motor)
 2. Mijloace de transport feroviar
 3. Mijloace de transport aerian
 4. Mijloace de transport naval2.3. CARGO (asigurarea mărfurilor pe timpul transportului)

 1. Cu mijloace de transport terestre (cu sau fără motor)
 2. Cu mijloace de transport feroviar
 3. Cu mijloace de transport aerian
 4. Cu mijloace de transport naval


2.4. Incendiu si alte calamităţi la bunuri  (clădiri, conţinut din clădiri, etc)  şi alte riscuri care privesc clădirile şi /sa conţinutul acestora

 1. INCENDIU (FLEXA)
 2. INCENDIU SI ALTE CALAMITAŢI  NATURALE (FLEXA EXTINSA)
 3. GRINDINĂ, ÎNGEŢ ŞI ALTE EVENIMENTE
 4. AVARII ACCIDENTALE INCLUSIV INCENDIU SI ALTE CALAMITATI
 5. AVARII ACCIDENTALE  EXCLUSIV INCENDIU SI ALTE CALAMITATI
 6. ECHIPAMENT ELECTRONIC (EEI)


2.5. RĂSPUNDERI AUTO

pentru pagube provocate terţilor prin accidente de autovehicule

 1. pagube provocate prin accidente de autovehicule pe şosele cu valabilitate pe teritoriul României – rutier- (RCA )
 2. pagube provocate prin accidente de autovehicule pe şosele cu valabilitate în afara teritoriului României- rutier-(CARTE VERDE)
 3. pagube provocate prin accidente de autovehicule feroviare
 4. pagube provocate prin accidente de autovehicule aeriene
 5. pagube provocate prin accidente de autovehicule navale


2.6. Pentru marfa transportată

 1. rutier (CMR)
 2. feroviar
 3. maritim
 4. aerian

2.7. Pentru persoanele transportate (călători)

 1. rutier
 2. feroviar
 3. maritim
 4. aerian


2.8. Răspundere civilă generală

2.9. Răspundere contractulă

2.9.1 În legătură cu prestarea unor servicii, producţie de bunuri, comerţ :

 1. producător
 2. laborator producţie aparate şi produse tehnico-medicale
 3. prestator de servicii
 4. proprietar de imobile faţă de chiriaşi
 5. chiriaş faţă de proprietar
 6. angajator faţă de angajaţi
 7. angajat faţă de angajator
 8. societăţi specializate în servicii de pază şi securitate
 9. societăţi specializate în monitorizare/dispecerizare şi intervenţie pentru paza obiectivelor şi a bunurilor
 10. unităţi turistice şi hoteliere
 11. alimentaţie publică
 12. service auto
 13. saloane de igienă şi frumuseţe
 14. societăţi specializate în transport bani/valori
 15. societăţi specializate în transport călători
 16. agenţii de turism
 17. brokeri de asigurare

2.9.2. În legătură cu practicarea unor profesii

 1. practică medicală (medici generalişti, medici de familie)
 2. stomatologi
 3. personal medical din laboratoare
 4. farmacişti
 5. avocaţi
 6. experţi contabili şi contabili autorizaţi
 7. arhitecţi şi ing. constructori
 8. notari publici
 9. cadre didactice
 10. medici veterinari
 11. operatori AEGRM
 12. interpreţi şi traducători
 13. auditori
 14. practicieni în reorganizare şi lichidare

2.10. Pierderi financiare din riscuri asigurate

2.11. Protecţie juridică

Va este de folos informatia de pe aceasta pagina?