Functiile asigurarii

-Organizatii  -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-      

-C) Contractul de asigurare-   -D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-   -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-


b.1. Funcţiile asigurării


Dat fiind ca gradul de maturitate şi experienţă al ţărilor lumii în privinţa asigurărilor este foarte diferit, funcţiile asigurării au cunoscut de-a lungul vremii o evoluţie aparte. Acest lucru determină chiar că ele să aibă o oarecare limitare temporală şi geografică. Desigur că acolo unde sectorul asigurărilor este mai dezvoltat şi mai sofisticat, asigurările au un rol şi funcţii mai reprezentative şi mai ample, în timp ce în ţările în care asigurările se află în proces de formare, consolidare sau maturizare funcţiile lor sunt limitate. Totuşi, deosebirile în aprecierea funcţiilor asigurărilor în cele două categorii de ţări se referă mai puţin la aspectele microeconomice şi mai mult la impactul lor asupra întregii economii.


  1. Compensarea financiară a pierderilor cauzate de producerea unui anumit risc (riscuri) este prima şi cea mai importantă funcţie a asigurărilor. Realizarea ei este posibilă datorită existenţei fondului de asigurare creat din contribuţiile, respectiv primele de asigurare plătite de asiguraţi. Astfel, asigu­rarea are rolul de a contribui la refacerea bunurilor avariate sau distruse, la repararea unor prejudicii de care asiguraţii răspund conform legii şi la acor­darea unor sume în cazul producerii unor evenimente privind viaţa şi integritatea persoanelor;
  2. Prevenirea pagubelor este o funcţie importantă a asigurărilor care se poate realiza prin finanţarea unor activităţi de prevenire a producerii riscurilor şi chiar a unor programe educaţionale pentru asiguraţi; totodată, este posibilă practicarea franşizei, respectiv scăderea din drepturile de asigurare a unei sume determinate care reprezintă participarea asiguratului la acoperirea unei părţi din pagubă. Scopul acesteia este dublu: în primul rând, îl obligă pe asigurat să adopte o conduită preventivă, să aiba grijă şi să întreţină bunul asigurat; în al doilea rând, pentru pagubele mici, cheltuielile antrenate de administrarea daunei pot depăşi nivelul despăgubirii şi nu se justifică;
  3. Funcţia financiară este determinată, pe de o parte, de faptul ca nu toate poliţele de asigurare au ca rezultat producerea riscului şi, pe de altă parte, de decalajul temporal între momentul încasării primelor şi momentul plăţii despăgubirilor. Ea constă în aceea că societăţile de asigurare investesc sumele încasate sub forma primelor de asigurare, sporind disponibilităţile existente.
  4. Economisirea reprezintă o funcţie a asigurărilor, în special a celor de viaţă. Pentru asiguraţi, prin poliţele de asigurare de viaţă exista posibilitatea ca, alături de protecţie, să beneficieze la expirarea contractului de asigurare de suma asigurată şi, în plus, de participarea la profitul obţinut din sumele investite.
  5. Reducerea costurilor statului, în special a celor legate de protecţia socială. Astfel, societăţile de asigurare degrevează şi sprijină statul în domenii de asistenţă socială şi medicală, pensii, compensări pentru accidente de munca şi altele.
  6. Promovarea comerţului invizibil, acolo unde legislaţiile naţionale permit vânzarea de asigurări unor clienţi din alte ţări sau cumpărarea de la asigurători străini.
Va este de folos informatia de pe aceasta pagina?