Cautare

24 rezultate pentru "profesional"

Procedura de primire si solutionare a reclamatiilor in cadrul companiei Professional Broker de Asigurare


Procedura de primire si solutionare a reclamatiilor in cadrul companiei Professional Broker de Asigurare1.INTRODUCEREPetitiile primite de catre Professional Broker de Asigurare.
http://www.pbasig.ro/utile/procedura-de-primire-si-solutionare-a-reclamatiilor-in-cadrul-companiei-professional-broker-de-asigurare-313

H) Dictionar de termeni


Brokeraj = operaţiuni efectuate de către brokerii de asigurare şi brokerii de reasigurare în vederea intermedierii asigurărilor şi reasigurărilor.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/h-dictionar-de-termeni-286

Bunuri


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate-   -H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-ELEMENTELE PRINCIPALE ALE CONTRACTULUI DE ASIGURAREIncendiu si alte calamităţi la bunuri  (clădiri, conţinut din clădiri, etc)  şi alte riscuri care privesc clădirile şi /saU conţinutul acestoraINCENDIU (FLEXA)INCENDIU SI ALTE CALAMITAŢI  NATURALE (FLEXA EXTINSA)GRINDINĂ, ÎNGHEŢ ŞI ALTE EVENIMENTEAVARII ACCIDENTALE INCLUSIV INCENDIU SI ALTE CALAMITATIAVARII ACCIDENTALE  EXCLUSIV INCENDIU SI ALTE CALAMITATIECHIPAMENT ELECTRONIC (EEI)PIERDERI DE VENIT DIN INRERUPEREA ACTIVITATIINr.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/f-forme-de-asigurare/bunuri-277

F) Forme de asigurare


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-CLASIFICARE CONFORM NORMEI EMISĂ DECOMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA1
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/f-forme-de-asigurare-274

Brokerul de asigurare


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-Brokerul de asigurareConform L32 –  persoană juridică română, autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după cazConform L32 - un intermediar dintr-un stat membru CEE care desfăşoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii;Brokeri în asigurare şi asistenţi în brokeraj (persoana fizică  angajat al persoanei juridice)asistenţi în brokeraj - persoane fizice sau juridice care în baza unui contract cu un broker de asigurare şi/sau de reasigurare primesc o împuternicire în legaturăcu un mandat de brokeraj al acestuia şi, sub acoperirea contractului de răspundere profesională a brokerului în cauză, trebuie să întreprindă anumite activităţi necesare pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de brokeraj;mandat de brokeraj - contractul dintre un asigurat sau un potenţial asigurat, în calitatea de mandant, şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, în calitate de mandatar, prin care se încredinţeaza mandatarului negocierea sau încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legatură cu regularizarea daunelor, dupa caz;Importanţa pe care o acordăm faptului că producerea unui risc care a fost ignorat atrage după sine pierderi financiare, reprezintă esenţa întelegerii activităţii desfăşurate de profesioniştii în asigurări.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/intermediari-in-asigurari/brokerul-de-asigurare-271

Agentul de asigurare


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-Agentul de asigurare este persoana fizică sau juridică abilitată, în baza autorizării unui asigurător, să negocieze sau să încheie în numele şi în contul asigurătorului contracte de asigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurător sau broker de asigurare.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/intermediari-in-asigurari/agentul-de-asigurare-270

Managementul riscurilor


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-e) MANAGEMENTUL RISCULUI"Managementul riscului este o lume a contrastelor.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/managementul-riscurilor-250

Reasigurarea


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-      -C) Contractul de asigurare-   -D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-   -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-a.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/reasigurarea-245

A) Despre asigurare


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-I.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare-241

Istoric Asigurari


Istoria asigurărilor în lume 1750 i.e.n. — Codul lui Hammurabi. Apariţia primelor forme de asigurări a avut loc în stransă legatură cu dezvoltarea puterilor maritime.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/istoric-asigurari-239