Cautare

22 rezultate pentru "casa"

Ai avut un accident?


Departament Daune Se spune ca nimic nu e pe gratis in lumea asta, ca fiecare lucru isi are pretul lui.
http://www.pbasig.ro/utile/ai-avut-un-accident-308

Contributia


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-6)  ContribuţiaContribuţia constă în dreptul asigurătorului de a solicita alţii asigurători răspunzători în mod similar, nu neapărat egal, pentru o daună suferită de un asigurat, în vederea co-participării la acoperirea despăgubirii cuvenite asiguratului, inclusiv costurile aferente.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/b-principiile-asigurarii/contributia-305

Subrogarea


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-5)  SubrogareaCa regulă generală, asigurătorul se subrogă în toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurării, contra celor răspunzători de producerea pagubei în limita despăgubirii plătite.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/b-principiile-asigurarii/subrogarea-304

H) Dictionar de termeni


Brokeraj = operaţiuni efectuate de către brokerii de asigurare şi brokerii de reasigurare în vederea intermedierii asigurărilor şi reasigurărilor.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/h-dictionar-de-termeni-286

Chestionar case


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate-   -H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-Chestionarul cumulativ folosit  in cazul asigurării  locuinţelor (apartamente in bloc sau case)
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/f-forme-de-asigurare/bunuri/chestionar-case-278

Bunuri


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate-   -H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-ELEMENTELE PRINCIPALE ALE CONTRACTULUI DE ASIGURAREIncendiu si alte calamităţi la bunuri  (clădiri, conţinut din clădiri, etc)  şi alte riscuri care privesc clădirile şi /saU conţinutul acestoraINCENDIU (FLEXA)INCENDIU SI ALTE CALAMITAŢI  NATURALE (FLEXA EXTINSA)GRINDINĂ, ÎNGHEŢ ŞI ALTE EVENIMENTEAVARII ACCIDENTALE INCLUSIV INCENDIU SI ALTE CALAMITATIAVARII ACCIDENTALE  EXCLUSIV INCENDIU SI ALTE CALAMITATIECHIPAMENT ELECTRONIC (EEI)PIERDERI DE VENIT DIN INRERUPEREA ACTIVITATIINr.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/f-forme-de-asigurare/bunuri-277

Brokerul de asigurare


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-Brokerul de asigurareConform L32 –  persoană juridică română, autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după cazConform L32 - un intermediar dintr-un stat membru CEE care desfăşoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii;Brokeri în asigurare şi asistenţi în brokeraj (persoana fizică  angajat al persoanei juridice)asistenţi în brokeraj - persoane fizice sau juridice care în baza unui contract cu un broker de asigurare şi/sau de reasigurare primesc o împuternicire în legaturăcu un mandat de brokeraj al acestuia şi, sub acoperirea contractului de răspundere profesională a brokerului în cauză, trebuie să întreprindă anumite activităţi necesare pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de brokeraj;mandat de brokeraj - contractul dintre un asigurat sau un potenţial asigurat, în calitatea de mandant, şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, în calitate de mandatar, prin care se încredinţeaza mandatarului negocierea sau încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legatură cu regularizarea daunelor, dupa caz;Importanţa pe care o acordăm faptului că producerea unui risc care a fost ignorat atrage după sine pierderi financiare, reprezintă esenţa întelegerii activităţii desfăşurate de profesioniştii în asigurări.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/intermediari-in-asigurari/brokerul-de-asigurare-271

Intermediari in asigurari


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-VI  Intermediarii în asigurări şi brokeraj în asigurăriDe multe ori, asigurarea nu se încheie în mod direct între părţile contractante, ci prin intermediere.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/intermediari-in-asigurari-269

Suma asigurata


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-Suma asiguratăÎn cazul producerii evenimentului acoperit prin asigurare, asigurătorul răspunde faţă de asigurat până la concurenţa unei sume numită sumă asigurată
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/c-contractul-de-asigurare/suma-asigurata-262

Riscul


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-RisculRiscul constitue elementul esenţial şi caracteristic al contractului de asigurare.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/c-contractul-de-asigurare/riscul-261