Cautare

30 rezultate pentru "afaceri"

Bunuri


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate-   -H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-ELEMENTELE PRINCIPALE ALE CONTRACTULUI DE ASIGURAREIncendiu si alte calamităţi la bunuri  (clădiri, conţinut din clădiri, etc)  şi alte riscuri care privesc clădirile şi /saU conţinutul acestoraINCENDIU (FLEXA)INCENDIU SI ALTE CALAMITAŢI  NATURALE (FLEXA EXTINSA)GRINDINĂ, ÎNGHEŢ ŞI ALTE EVENIMENTEAVARII ACCIDENTALE INCLUSIV INCENDIU SI ALTE CALAMITATIAVARII ACCIDENTALE  EXCLUSIV INCENDIU SI ALTE CALAMITATIECHIPAMENT ELECTRONIC (EEI)PIERDERI DE VENIT DIN INRERUPEREA ACTIVITATIINr.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/f-forme-de-asigurare/bunuri-277

Despre chestionar


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate-   -H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-Conform L136/1995 care reglementează contractul de asigurare orice document de asigurare se incheie in baza unei declaratii de asigurare.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/f-forme-de-asigurare/despre-chestionar-275

Brokerul de asigurare


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-Brokerul de asigurareConform L32 –  persoană juridică română, autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după cazConform L32 - un intermediar dintr-un stat membru CEE care desfăşoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii;Brokeri în asigurare şi asistenţi în brokeraj (persoana fizică  angajat al persoanei juridice)asistenţi în brokeraj - persoane fizice sau juridice care în baza unui contract cu un broker de asigurare şi/sau de reasigurare primesc o împuternicire în legaturăcu un mandat de brokeraj al acestuia şi, sub acoperirea contractului de răspundere profesională a brokerului în cauză, trebuie să întreprindă anumite activităţi necesare pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de brokeraj;mandat de brokeraj - contractul dintre un asigurat sau un potenţial asigurat, în calitatea de mandant, şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, în calitate de mandatar, prin care se încredinţeaza mandatarului negocierea sau încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legatură cu regularizarea daunelor, dupa caz;Importanţa pe care o acordăm faptului că producerea unui risc care a fost ignorat atrage după sine pierderi financiare, reprezintă esenţa întelegerii activităţii desfăşurate de profesioniştii în asigurări.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/intermediari-in-asigurari/brokerul-de-asigurare-271

Prima de asigurare


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-Prima de asigurarePrima reprezinta suma de bani – renumeraţia – pe care o primeşte asigurătorul de la asigurat în schimbul prestaţiei promise, respective protecţia pentru riscurile stabilite.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/c-contractul-de-asigurare/prima-de-asigurare-263

Clasificarea ricurilor


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare--D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-d) CLASIFICAREA RISCURILORNu toate evenimentele ce pot provoca pierderi pot fi protejate de socie­tăţile de asigurare.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/clasificarea-ricurilor-249

Risc si sansa


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-      -C) Contractul de asigurare-   -D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-   -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-c) RISC ŞI ŞANSĂ
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/risc-si-sansa-248

Functiile reasigurarii


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-      -C) Contractul de asigurare-   -D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-   -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-b.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/functiile-reasigurarii-247

Reasigurarea


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-      -C) Contractul de asigurare-   -D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-   -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-a.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/reasigurarea-245

Autoasigurarea


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-      -C) Contractul de asigurare-   -D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-   -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-a.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/autoasigurarea-244

Asigurarea


-Organizatii-   -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-      -C) Contractul de asigurare-   -D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-   -G) Daune din riscuri asigurate--H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-a.
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/asigurarea-242